OBUKA

Obuka za "B" kategoriju se može započeti sa navršenih 16 godina. Sa 16 godina može se slušati teorijska nastava, polagati teorijski ispit i vršiti praktična obuka, a sa navršenih 17 godina kandidat stiče pravo da polaže praktični ispit. Po položenom ispitu lica koja nisu punoletna dobijaju probnu vozačku dozvolu, sa rokom važenja od jedne godine, koja nosi određena ograničenja:

 • Sa probnom vozačkom dozvolom može upravljati motornim vozilom samo u Republici Srbiji.
 • Sa probnom vozačkom dozvolom zabranjeno je upravljati vozilom bez prisustva (nadzora) lica u vozilu na mestu suvozača koje ima vozačku dozvolu B kategorije u trajanju od najmanje 5 godina.
 • Sa probnom vozačkom dozvolom zabrana je upravljati motornim vozilom u periodu od 23:00h do 05:00h.
 • Vozač sa probnom vozačkom dozvolom ne sme se kretati brzinom većom od 90% od brzine koja je dozvoljena na delu puta kojim se kreće.
 • Zabrana upotrebe telefona (ne sme ni HandsFree).
 • Vozilo kojim upravlja lice sa probnom vozačkom dozvolom mora biti označeno posebnom oznakom "P", koja mora biti na vidljivom mestu sa prednje i zadnje strane vozila.

Punoletna lica takođe dobijaju prvo probnu vozačku dozvolu, i za njih važe navedena ograničenja, osim potrebe prisustva lica u vozilu prilikom upravljanja vozilom. Nakon isteka trajanja probne dozvole (1 godina) vozači dobijaju pravu vozačku dozvolu "B" kategorije.

TOK OBUKE

Ovde možete steći uvid u kompletan tok obuke, od upisa u školu pa sve do dobijanja vozačke dozvole

 • 1. Upis u auto školu

  Prilikom upisa potrebno je da kandidat poseduje važeću ličnu kartu.

 • 2. Teorijska nastava

  Ona se sprovodi grupno u učionici auto škole i traje 40 nastavnih časova, ukoliko kandidat ne poseduje neku kategoriju. Kandidat može slušati najviše 3 časa teorijske obuke u toku jednog dana.

 • 3. Polaganje teorijskog ispita

  Teorijski ispit se polaže u učionici auto škole na računarima, i potrebno je da kandidat ima 85% tačnih odgovora od ukupnog broja pitanja.

 • 4. Lekarsko uverenje

  Po položenom teorijskom ispitu, potrebno je da kandidat obavi obavezan lekarski pregled u zdravstvenoj ustanovi za vozača "B" kategorije, da bi mogao da nastavi osposobljavanje za vozača kroz praktičnu obuku.

 • 5. Praktična obuka

  Praktična obuka podrazumeva osposobljavanje kandidata za samostalno upravljanje vozilom u saobraćaju na putu. Praktična obuka se sastoji od 40 časova, i sprovodi se na uređenom poligonu i na javnom putu u uslovima slabog, srednjeg i jakog intenziteta saobraćaja u naselju i van njega. Kandidat može imati najviše 2 časa praktične obuke u toku dana.

 • 6. Obuka i polaganje prve pomoći

  Obuka i polaganje prve pomoći može se obaviti u bilo kojoj od faza obuke (od upisa do završetka praktične obuke). Obuka i polaganje prve pomoći se u principu vrši u Crvenom krstu ili Ovlašćenom domu zdravlja. Međutim, velika prednost naše škole je ta što imamo organizovane lekarske preglede, i što pružamo mogućnost obuke i polaganja prve pomoći u prostoru naše škole, što nam omogućava ugovor koji imamo potpisan sa privatnim domom zdravlja "EGZAKTA MEDIKA".

 • 7. Polaganje praktičnog dela vozačkog ispita

  Polaganje se vrši na uređenom poligonu i na javnom putu u uslovima slabog, srednjeg i jakog intenziteta saobraćaja u naselju i van njega.

Nakon položenog vozačkog ispita, kandidat u auto školi dobija Uverenje o položenom vozačkom ispitu i sa njim, Potvrdom o položenom ispitu iz prve pomoći i Lekarskim uverenjem, podnosi zahtev u PU za dobijanje probne vozačke dozvole. A po isteku važenja iste (1 godina), podnosi zahtev za dobijanje prave vozačke dozvole.

CENOVNIK

TEORIJSKA OBUKA

1 čas: 350,00 din

Ukupno za 40 časova: 14.000,00 din

Teorijski ispit: 3.000,00 din

PRAKTIČNA OBUKA

1 čas: 1.200,00 din

Ukupno za 40 časova: 48.000,00 din

Praktični ispit: 3.000,00 din